fbpx
Home / Privacy Policy

Privacy Policy

Polityka prywatności dotyczy danych osobowych gromadzonych przez sklep internetowy qbi.design w związku z oferowanymi przez niego usługami.
Dane osobowe obejmują informacje zgromadzone za pomocą strony internetowej qbi.design (formularza kontaktowego, kont użytkowników).
Polityka prywatności nie dotyczy informacji gromadzonych przez strony internetowe, platformy i/lub aplikacje stron trzecich nad którymi nie sprawujemy kontroli.

Sklep internetowy qbi.design nie wykorzystuje i nie ujawnia danych osobowych bez zgody użytkownika.
W większości przypadków wyraźnie pytamy o zgodę, ale niekiedy zgoda może być wywnioskowana z czynności i zachowań użytkownika.
Korzystając ze strony internetowej qbi.design, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystanie i ujawnianie swoich danych osobowych stronę ds.kubik.pl zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich danych osobowych w taki sposób, nie należy korzystać ze strony internetowej qbi.design ani przekazywać sklepowi internetowemu ds.kubik.pl danych osobowych w inny sposób.

W niniejszej Polityce prywatności termin „dane osobowe” oznacza informacje lub fragmenty informacji, które mogą posłużyć do identyfikacji użytkownika.
Informacje takie zazwyczaj obejmują imię i nazwisko, adres, nazwę użytkownika, zdjęcie profilowe, adres e-mail, numer telefonu jak również inne informacje, takie jak adres IP.
Możemy gromadzić dane osobowe z różnych źródeł, w tym:

 • Informacje przekazywane nam bezpośrednio:
  • imię i nazwisko
  • adres
  • adres e-mail
  • numer telefonu
  • inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe

 

 • Informacje, które gromadzimy z innych źródeł.
  Możemy otrzymywać dane osobowe użytkownika z innych źródeł, jeśli użytkownik wyraził zgodę na przekazywanie takich danych.
  Informacje takie mogą pochodzić z kontaktów bezpośrednich, korespondencji, rozmów telefonicznych i innych źródeł.
  Dane takie mogą obejmować:

  • imię i nazwisko
  • adres
  • adres e-mail
  • numer telefonu
  • inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.

 

 • Informacje, które gromadzimy automatycznie podczas korzystania ze strony internetowej qbi.design.

Na stronie qbi.design korzystamy z ciasteczek (cookies) aby automatycznie gromadzić informacje o użytkowniku podczas korzystania ze strony internetowej, zgodnie z warunkami niniejszej polityki prywatności oraz obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu.
Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
Bardziej szczegółowe informacje na temat plików cookies dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl.

Serwis qbi.design wykorzystuje pliki cookies w celu:

 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika. Przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników. Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony
 • możliwości logowania do serwisu
 • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki)
 • pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym.

Jednocześnie informujemy, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej.

Wykorzystujemy dane osobowe:

 • aby doskonalić nasze produkty i stronę internetową qbi.design
 • kontaktować się z użytkownikiem w sprawie produktów i usług, którymi jest on zainteresowany, o ile użytkownik wyraził zgodę na taki kontakt lub jeśli zwrócił się z zapytaniem o produkt lub usługę, zaś komunikacja z użytkownikiem dotyczy takiego zapytania i jest prowadzona w ramach czasowych przewidzianych przez obowiązujące przepisy
 • aby dostarczać użytkownikowi produkty i usługi, o które prosił

Jeśli gromadzimy dane osobowe w określonym celu, nie przechowujemy ich dłużej niż jest to konieczne do realizacji takiego celu, chyba że mamy obowiązek przechowywania takich danych z uzasadnionych przyczyn biznesowych lub prawnych.
Aby chronić informacje przed przypadkowym lub zamierzonym zniszczeniem, po usunięciu informacji z naszych serwisów nie usuwamy bezpośrednio kopii zapasowych z naszych serwerów lub informacji z systemów zapasowych.

Zasadniczo nie przekazujemy danych osobowych użytkowników innym podmiotom.
Możemy jednak przekazać takie dane jeżeli wynika to z konieczności realizacji zamówienia użytkownika lub innego celu na który użytkownik wyraził zgodę.

Możemy przesyłać dane osobowe do serwerów znajdujących się poza krajem zamieszkania użytkownika lub do podmiotów powiązanych bądź zaufanych stron trzecich z siedzibą w innych krajach w celu przetwarzania danych osobowych przez takie podmioty w naszym imieniu.

Korzystając ze strony internetowej qbi.design lub przekazując jej swoje dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na ww. działania zgodnie z warunkami niniejszej polityki prywatności oraz obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

Należy mieć na uwadze, że w wielu krajach nie obowiązuje taki sam poziom ochrony prawnej danych osobowych, jaki obowiązuje w kraju użytkownika. Do danych osobowych użytkownika przechowywanych w innym kraju dostęp mogą uzyskać sądy, organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa i bezpieczeństwo narodowe, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym kraju.

Podejmujemy wszelkie uzasadnione środki ostrożności, aby chronić dane osobowe użytkownika, i wymagamy tego samego od wszystkich stron trzecich, które przetwarzają takie dane w naszym imieniu.
Dostęp do danych osobowych jest ograniczony, aby uniemożliwić dostęp osobom nieupoważnionym, zmianę lub nienależyte wykorzystanie danych, oraz jest udzielany naszym pracownikom i agentom wyłącznie na zasadzie udostępniania niezbędnych informacji.

W razie pytań, uwag lub wątpliwości odnośnie sposobu, w jaki postępujemy z danymi osobowymi, prosimy o kontakt poprzez kliknięcie linku kontakt na stronie internetowej qbi.design, z której użytkownik został przekierowany do niniejszej polityki prywatności.

Użytkownik ma prawo powiadomić nas, jeśli:

 • nie chce otrzymywać od nas wiadomości
 • pragnie otrzymać kopię swoich danych osobowych, które znajdują się w naszym posiadaniu
 • pragnie poprawić, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe znajdujące się w naszej ewidencji
 • pragnie zgłosić nienależyte wykorzystanie swoich danych osobowych

Aby ułatwić nam odpowiedź na prośbę, prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz szczegółów.

Niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianom, zaś jej zaktualizowana wersja zostanie umieszczona na stronie internetowej qbi.design.
Zachęcamy do częstego odwiedzania strony, aby dowiedzieć się, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe.